Múi giờ GMT   
  Bài đăng:125   |   Đối tượng:19   |   Thành viên:2933   |   Thành viên mới nhất:  Mauricio Harris

  Vui lòng đọc chính sách và tuân thủ các quy tắc (Chính sách)

   Vui lòng đăng đúng chủ đề.
   Vui lòng đọc nội dung trước bài đăng của bạn.
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
Natural Language Processing
Framework chính: TensorFlow、Keras

0 0

   
Computer Vision
Framework chính: Caffe、DIGITS

8 37

   
Khác
Các bài thảo luận khác liên quan đến đào tạo AI

2 32
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
AI Inference
Ứng dụng AI Inference & Edge Devices

1 2
  GPU
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
GPU Benchmark
GPU & WinFast Workstation Benchmark

1 21

   
GPU Application
GPU Application & Demo

1 1

   
Leadtek GPU
Cập nhật các sản phẩm GPU của Leadtek

1 1
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
Online Video Training
Khám phá kiến thức cùng Leadtek

0 0
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
AI Application
Các ứng dụng thường dùng của AI

0 0

   
AI Platform
Các tùy chọn và nền tảng AI phổ biến

0 0

   
GPU Acceleration
Giới thiệu về tăng tốc GPU

0 0

   
How To Choose GPU Driver
Làm thế nào để chọn Driver phù hợp cho GPU của bạn?

0 0

   
WinFast RTX AI Software Pack User Guide
Hướng dẫn sử dụng gói phần mềm WinFast RTX AI

0 0
Chủ đề diễn đàn Chủ đề Bài đăng

   
Leadtek News
Tin tức từ Leadtek, Hội thảo trực tuyến, Sự kiện, Khóa Học DLI

5 31

   
Feedback
Góc ý kiến và phản hồi

0 0